Tuần lễ mùa đông thú vị của học sinh Gateway

Chơi thể thao, thi nhảy, vẽ tranh, dã ngoại….. Chỉ trong 1 tuần lễ, các Gisers đã được trải nghiệm rất nhiều hoạt động hấp dẫn và bổ ích với đầy đủ các lĩnh vực: Văn – Tiếng Việt, Mỹ thuật, âm nhạc, thể thao và kỹ năng sống. Tuần lễ mùa đông – Winter Week 2018 diễn ra từ ngày 24-28/12 /2018 là cách mà các Gisers kết thúc kỳ học thứ hai của năm và sẵn sàng bước sang 1 kỳ học mới.

 

Từ khóa: