Trường Quốc tế QSI Hải Phòng

Trường Quốc tế QSI Hải Phòng là một tổ chức giáo dục tư thục, phi lợi nhuận, thành lập vào tháng 9/2005. Trường cung cấp chương trình giáo dục chất lượng cao bằng Tiếng Anh cho trẻ em lứa tuổi từ mẫu giáo đến THPT, bao gồm con em các nhà ngoại giao, các doanh nhân quốc tế và con em trong thành phố Hải Phòng.Khuôn viên Trường Quốc tế QSI Hải Phòng.
Khuôn viên Trường Quốc tế QSI Hải Phòng.