Thư gửi Phụ huynh về các hoạt động hỗ trợ tâm lý tại trường/Letter to Parents about Psychological Counseling Activities

Kính gửi Quý Phụ huynh,

Bắt đầu từ ngày 07/8/2019, Nhà trường đã mời Trung tâm Thông tin Hướng nghiệp, Nghiên cứu và Ứng dụng Tâm lý (CRISP) thuộc Trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp tư vấn và hỗ trợ tâm lý cho toàn thể giáo viên và học sinh của trường. Cùng với các chuyên gia của Trung tâm CRISP, chúng tôi đã thành lập Nhóm Hỗ trợ Tâm lý sau Khủng hoảng. Nhóm đang lên kế hoạch khẩn cấp làm việc với các giáo viên và nhân viên nhà trường để hỗ trợ học sinh đương đầu với những cảm xúc của mình. Đây là hành động quan trọng mà chúng tôi hy vọng Nhà trường và Gia đình sẽ phối hợp với nhau trong thời gian này vì lợi ích và tương lai của các con về cả mặt học thuật, xã hội, thể chất và cảm xúc.

Chúng tôi xin được đính kèm thư của CRISP về những nội dung mà các chuyên gia tâm lý khuyên chúng ta nên chia sẻ với học sinh. Họ là các chuyên gia tâm lý và thấu hiểu đâu là cách tốt nhất giúp học sinh vượt qua khủng hoảng này. Tài liệu đính kèm đầu tiên là lời khuyên của chuyên gia về nội dung mà phụ huynh nên chia sẻ với học sinh. Chúng tôi hy vọng phụ huynh sẽ tham khảo nếu anh chị lựa chọn tự chia sẻ thông tin đến các em học sinh. Các chuyên gia tâm lý khuyên rằng những nội dung này nên được giáo viên của Gateway chia sẻ cho các em học sinh và bởi chúng tôi tin vào mối quan hệ đối tác giữa Nhà trường – Gia đình, do vậy chúng tôi kính mời phụ huynh:

  1. Quyết định sẽ chia sẻ điều gì với các em học sinh từ nội dung của CRISP.

  2. Trong tuần này và tuần sau, các chuyên gia tâm lý sẽ có mặt tại trường, do vậy chúng tôi mong muốn các anh/chị phụ huynh hãy tìm gặp họ tại Phòng Hỗ trợ Tâm lý để được giải thích về các câu hỏi/ băn khoăn liên quan đến nội dung chia sẻ với các em học sinh.

Chúng tôi cũng đính kèm thêm hai (02) tài liệu có thể sẽ hữu ích nếu phụ huynh muốn chia sẻ với con mình về sự việc này. Những tài liệu này đã được gửi đến giáo viên của chúng tôi để giáo viên có khả năng trả lời những câu hỏi mà các em có thể sẽ đặt ra sau khi trò chuyện với phụ huynh. Chúng tôi mong muốn được hỗ trợ các bậc phụ huynh trong việc giao tiếp với các em, cũng như là cách để giáo viên có thể hỗ trợ và giao tiếp tốt với các con tại trường.

Hai tài liệu được đính kèm có tên: “Hướng dẫn thảo luận với trẻ về sự việc xảy ra & cái chết” và “Hướng dẫn một số chiến lược tự chăm sóc”.

Trân trọng,

Ban Giám hiệu Nhà trường

Các tài liệu đính kèm


Dear Parents,

On Wednesday August 7th, we invited the Center For Research, Information And Services In Psychology (CRISP) – University of Education, to assist and support us during this critical time.  CRISP is under the management of the Vietnam National University, Hanoi. They have come to GIS to provide counsel and psychological support for all teachers, students and parents of the school.  Together with them, we established a Post-Crisis Psychological Support Group. The group is creating an urgent plan to work with all faculty and staff and also provide resources for parents as we partner together to support your student with their emotions.  Truly it is important that we work together during this crisis for the wellbeing and success of each student academically, socially, physically and emotionally.

We have attached here a letter from CRISP regarding content the psychologists recommended be shared with your children.  They are the experts in the field of how best to support children going through these kinds of crisis. The first attachment is included here for your reference in that endeavor should you choose to share the content.  The psychologist recommended these as talking points for our GIS teachers and because GIS sees ourselves in partnership with parents we invite you to be the one who:

  1.  Decides what, if anything, to share from the content from CRISP with your student – including the talking points.

  2.  If you want support from the school, we encourage you to take advantage of the psychologist on campus at Psychological Counseling Room this week and next to get pointers about your questions/concerns related to sharing their list of talking points.

Attached as well are two additional documents that could be of help to you as parents in communicating with your child during this time.  Please know that the same materials shared with you here has also been shared with teachers. The teacher’s approach could be to share with your student a response to their questions arising out of your conversations with your children.  In the same way we want to support you in your conversations with your child we are also supporting the faculty and staff to deal with these same issues with your children here at school.

The additional documents are titled: “How Do You Explain Death to Children” and “Self-Care in Grief”.

Sincerely,

Board of School Management

Attachments

Đặt lịch tham quan trường