Phương pháp WIDA

Xem thêm Trường Quốc tế Gateway ứng dụng phương thức thiết kế và đánh giá giáo dục WIDA

Trường Quốc tế Gateway ứng dụng phương thức thiết kế và đánh giá giáo dục WIDA

Việc đánh giá học sinh được thực hiện hằng ngày, mỗi học sinh trường PTLC Quốc tế Gateway được xây dựng một lộ trình học tập tiếng Anh riêng, tính cá nhân hóa được đặc biệt đề cao đảm bảo...

Xem thêm Hệ thống đo nghiệm chuẩn quốc tế

Hệ thống đo nghiệm chuẩn quốc tế

Để đảm bảo theo sát lộ trình học tập  và đánh giá trình độ ngôn ngữ tiếng Anh của học sinh, trường PLTC Quốc tế Gateway áp dụng hai phương thức đánh giá chuẩn Quốc tế là Wida và Iowatest....

Đặt lịch thăm quan trường

Hotline: 024.6260.4666