Phương pháp WIDA

Xem thêm Trường Gateway ứng dụng phương thức thiết kế và đánh giá giáo dục WIDA

Trường Gateway ứng dụng phương thức thiết kế và đánh giá giáo dục WIDA

Việc đánh giá học sinh được thực hiện hằng ngày, mỗi học sinh trường Tiểu học và THCS Gateway được xây dựng một lộ trình học tập tiếng Anh riêng, tính cá nhân hóa được đặc biệt đề cao đảm...

Xem thêm Hệ thống đo nghiệm hướng tới tiêu chuẩn Quốc tế

Hệ thống đo nghiệm hướng tới tiêu chuẩn Quốc tế

Để đảm bảo theo sát lộ trình học tập  và đánh giá trình độ ngôn ngữ tiếng Anh của học sinh, hệ thống trường Gateway áp dụng hai phương thức đánh giá đang được áp dụng phổ biến tại nhiều...

Đặt lịch thăm quan trường

Hotline: 0981.335.838