Phương pháp đo nghiệm

Xem thêm Trường Gateway ứng dụng phương thức thiết kế và đánh giá giáo dục WIDA

Trường Gateway ứng dụng phương thức thiết kế và đánh giá giáo dục WIDA

Việc đánh giá học sinh được thực hiện hằng ngày, học sinh trường Phổ thông quốc tế Gateway được xây dựng một lộ trình học tập tiếng Anh riêng, tính cá thể hóa được đặc biệt đề cao đảm bảo...

Xem thêm Tổng quan về chương trình học bằng Tiếng Anh

Tổng quan về chương trình học bằng Tiếng Anh

Chương trình tiếng Anh tại Gateway bao gồm các môn học tiếng Anh chuyên sâu English as Second language, English Language Arts và các môn học được giảng dạy bằng song ngữ Anh – Việt, giúp học sinh phá triển tiếng...

Xem thêm Gateway đánh giá trình độ tiếng Anh của học sinh bằng bài thi Iowa Test

Gateway đánh giá trình độ tiếng Anh của học sinh bằng bài thi Iowa Test

Bài thi Iowa Test tại trường Phổ thông quốc tế Gateway đo năng lực sử dụng tiếng Anh toàn diện của học sinh và được công nhận toàn cầu. Iowa Test (ITBS) là bài thi do khoa Giáo dục, Trường...

Ba mẹ muốn nhận thêm thông tin

Đặt lịch tham quan trường & tham gia hội thảo tuyển sinh