Nhịp đập Gateway Cầu Giấy E-NewsLetter Tháng 10

Xem thêm Đội ngũ lãnh đạo Gateway Cầu Giấy tham gia khóa đào tạo về mô hình quản trị trường học quốc tế

Đội ngũ lãnh đạo Gateway Cầu Giấy tham gia khóa đào tạo về mô hình quản trị trường học quốc tế

Trong 4 ngày từ 16-20/9/2019, ban lãnh đạo và đội ngũ ban giám hiệu Trường Phổ thông Quốc tế Gateway Cầu Giấy đã tham gia buổi định hướng và đào tạo về mô hình Governance cùng chuyên gia tư vấn...

Ba mẹ muốn nhận thêm thông tin

Đặt lịch tham quan trường & tham gia hội thảo tuyển sinh