[:vi]Môn Văn – Tiếng Việt Gateway[:en]Văn – Tiếng Việt[:]

Xem thêm Tổng quan về chương trình học bằng Tiếng Việt

Tổng quan về chương trình học bằng Tiếng Việt

Chương trình học tại Gateway bao gồm chương trình học bằng Tiếng Anh và chương trình học bằng Tiếng Việt. Gateway hiểu rằng, Tiếng Việt – ngôn ngữ mẹ đẻ là nền tảng quan trọng để phát triển và làm...

Xem thêm Chương trình Ngôn ngữ

Chương trình Ngôn ngữ

Trường Gateway sử dụng 2 ngôn ngữ trong việc giảng dạy: Tiếng Việt, Tiếng Anh. Chương trình hướng tới tiêu chuẩn QUỐC TẾ Bao gồm các môn học giảng dạy bằng ngôn ngữ Anh được thiết kế khoa học giúp...

Ba mẹ muốn nhận thêm thông tin

Đặt lịch tham quan trường & tham gia hội thảo tuyển sinh