làm việc

Xem thêm Để thi đỗ và theo học thành công tại các trường Đại học Quốc tế, Học sinh Gateway được trang bị những gì?

Để thi đỗ và theo học thành công tại các trường Đại học Quốc tế, Học sinh Gateway được trang bị những gì?

Làm chủ năng lực sử dụng Tiếng Anh, thành thạo các kỹ năng học tập của thế kỷ 21 và đặc biệt là khả năng làm việc trong môi trường đa văn hóa là 3 năng lực quan trọng Gateway...

Ba mẹ muốn nhận thêm thông tin

Đặt lịch tham quan trường & tham gia hội thảo tuyển sinh