Khai giảng

Xem thêm “Thay vì thả bóng bay hãy trồng cây xanh”

“Thay vì thả bóng bay hãy trồng cây xanh”

Cổ vũ lời đề nghị không thả bóng bay trong lễ khai giảng để cứu các loài động vật của cô bé lớp 5 Nguyệt Linh, nhiều trường đã đồng tình và đưa ra sáng kiến mới. Bức thư “Xin đừng...

Ba mẹ muốn nhận thêm thông tin

Đặt lịch tham quan trường & tham gia hội thảo tuyển sinh