Fun day

Xem thêm GISer khởi động Spirit Week với “Vitamin sắc màu” của Ngày hội Fun day

GISer khởi động Spirit Week với “Vitamin sắc màu” của Ngày hội Fun day

Tuần lễ Spirit Week của GISers đã bắt đầu với “ngàn nụ cười tươi” của Ngày hội  Fun Day.  Tuần lễ Spirit Week là một trong những hoạt động thường niên được chờ đón nhất của GISers. Trong tuần lễ...

Ba mẹ muốn nhận thêm thông tin

Đặt lịch tham quan trường & tham gia hội thảo tuyển sinh