epidemic prevention

Xem thêm Trường PTQT Gateway chủ động lên 4 phương án phòng chống dịch Covid-19

Trường PTQT Gateway chủ động lên 4 phương án phòng chống dịch Covid-19

Dịch Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp. Nhằm giúp các bộ phận chủ động ứng phó trong những tình huống khác nhau, Uỷ ban an toàn trường học tại cơ sở Gateway Cầu Giấy đã xây dựng các...

Ba mẹ muốn nhận thêm thông tin

Đặt lịch tham quan trường & tham gia hội thảo tuyển sinh