đội ngũ tư vấn quốc tế

Xem thêm Gateway công bố Đội ngũ cố vấn Quốc tế, đẩy mạnh lộ trình kiểm định CIS

Gateway công bố Đội ngũ cố vấn Quốc tế, đẩy mạnh lộ trình kiểm định CIS

Nhằm đạt được những tiêu chuẩn cao nhất của giáo dục quốc tế và không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo học sinh, Gateway đã mời Đội ngũ cố vấn Quốc tế là những chuyên gia giàu năng lực...

Ba mẹ muốn nhận thêm thông tin

Đặt lịch tham quan trường & tham gia hội thảo tuyển sinh