cải tiến

Xem thêm Năm học 2020-2021: Gateway công bố chiến lược phát triển chất lượng giáo dục, đáp ứng các tiêu chí kiểm định của CIS

Năm học 2020-2021: Gateway công bố chiến lược phát triển chất lượng giáo dục, đáp ứng các tiêu chí kiểm định của CIS

Với những đổi mới tích cực, trong năm học 2020-2021, Hệ thống Trường Phổ thông Gateway sẽ không ngừng cải tiến, nâng tầm chất lượng giáo dục đáp ứng chuẩn CIS, mở ra cơ hội hội nhập Quốc tế cho...

Ba mẹ muốn nhận thêm thông tin

Đặt lịch tham quan trường & tham gia hội thảo tuyển sinh