Chương trình Ngôn ngữ

Trường Gateway sử dụng 2 ngôn ngữ trong việc giảng dạy: Tiếng Việt, Tiếng Anh.

Chương trình hướng tới tiêu chuẩn QUỐC TẾ

Bao gồm các môn học giảng dạy bằng ngôn ngữ Anh được thiết kế khoa học giúp học sinh tiếp cận một cách dễ dàng, nhanh chóng và thẩm thấu sâu sắc trên hai phương diện: (1) English as Second Language (ESL), (2) English Language Arts (ELA). Giúp học sinh theo đuổi các hệ thống giáo dục tiên tiến trên thế giới và sẵn sàng trở thành công dân toàn cầu. Chương trình hướng tới tiêu chuẩn Quốc tế của Gateway vượt trội với 17~18 tiết/tuần, 100% giáo viên nước ngoài giảng dạy.

Chúng tôi theo đuổi mục tiêu cá nhân hóa việc học tập của mỗi học sinh, việc học tập được xây dựng trên năng lực cá nhân đem lại sự tự tin khi giao tiếp tiếng Anh, giúp học sinh củng cố, mở rộng vốn từ, ngữ pháp cơ bản để sử dụng tiếng Anh một cách tự nhiên, linh hoạt như người bản xứ.

Chương trình QUỐC TẾ bao gồm các môn học giảng dạy bằng ngôn ngữ Anh
Chương trình hướng tới tiêu chuẩn Quốc tế bao gồm các môn học giảng dạy bằng ngôn ngữ Anh

Chương trình Văn – Tiếng Việt Gateway

Chương trình Văn – Tiếng Việt Gateway hướng tới mục tiêu đào tạo những con người tự chủ – trách nhiệm – tâm hồn phong phú bằng phương pháp giáo dục hiện đại theo nguyên lý tự học – tự giáo dục. Với môn Tiếng Việt, chương trình học giúp các em biết cách học một ngôn ngữ, hoàn thiện nhận thức ngôn ngữ học và có năng lực sử dụng tiếng Việt trong cuộc sống.

Môn Văn tại Gateway tổ chức cho các em biết cách học nghệ thuật, thể hiện năng lực cụ thể thành cảm xúc và một trình độ am tường nghệ thuật. Với cả hai môn học, chương trình được triển khai theo phương pháp học qua việc làm (Learning by doing), người học tự làm ra kiến thức cho mình dưới sự dắt dẫn của nhà sư phạm.

Môn Văn - Tiếng Việt chương trình được triển khai theo phương pháp học qua việc làm (Learning by doing)
Môn Văn – Tiếng Việt chương trình được triển khai theo phương pháp học qua việc làm (Learning by doing)

Từ khóa: ,

Ba mẹ muốn nhận thêm thông tin

Đặt lịch tham quan trường & tham gia hội thảo tuyển sinh