Ngày 1: Khám phá vùng đất Fukushima xinh đẹp cùng các Gisers