IOWA TEST 2017-2018 – Kỳ thi chuẩn hóa được công nhận toàn cầu

Với mục đích đánh giá mức độ tiến bộ tiếng Anh của từng học sinh và có kế hoạch hỗ trợ học tập hiệu quả hơn cho các em, như một hoạt động thường niên vào kì học mùa xuân, trường PTLC Quốc tế Gateway tổ chức cuộc thi IOWA TEST:

Thời gian: từ ngày 09/04 – 13/04/2018

Đối tượng: Bắt buộc đối với tất cả học sinh trường PTLC Quốc tế Gateway.

Bài kiểm tra các kỹ năng cơ bản của IOWA là một bài kiểm tra tiêu chuẩn hóa được thiết kế đặc biệt dành cho các cấp lớp khác nhau, phát triển bởi trường Giáo dục thuộc Đại học IOWA (Mỹ), kết quả được công nhận toàn cầu.

Học sinh lớp 7A tập trung làm bài thi

Bài kiểm tra được thiết kế để tham chiếu kết quả của học sinh các quốc gia sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh là ngôn ngữ thứ 2 với kết quả mẫu của các học sinh độ tuổi tương đương tại Mỹ. IOWA không được thiết kế để học sinh hoàn thành 100% bài kiểm tra mà để đo lường mức độ tiến bộ và định vị sức học của học sinh.

Bài kiểm tra IOWA sẽ đánh giá học sinh dựa trên nhiều kỹ năng khác nhau như: từ vựng, kỹ năng đọc hiểu, phân tích từ vựng, nghe, ngôn ngữ, toán học, khoa học tự nhiên và khoa học xã hội.

Học sinh lớp 3D nghiêm túc làm bài về kỹ năng nghe.

Từ khóa:

Đặt lịch thăm quan trường

Hotline: 024.6260.4666