Hệ thống bài kiểm tra WIDA và IOWA TEST hướng tới tiêu chuẩn Quốc tế

Hệ thống bài kiểm tra WIDA và IOWA TEST được thực hiện liên tục nhằm đánh giá năng lực ngôn ngữ của học sinh tại Gateway hướng tới tiêu chuẩn Quốc tế. Hình thức này cũng giúp cho các em tiếp cận và làm quen với các khung đánh giá tiêu chuẩn về ngôn ngữ trên thế giới, hỗ trợ tích cực cho hành trang du học sau này.

WIDA (World Class Intructional Design and Assessment) là Phương thức thiết kế và đánh giá giáo dục đẳng cấp thế giới, bao gồm khung năng lực tiêu chuẩn về ngôn ngữ Tiếng Anh dành cho học sinh mẫu giáo đến lớp 12. Triết lý WIDA “Can do” dựa vào những khả năng mà trẻ có thể làm được để hỗ trợ trẻ phát triển năng lực ngôn ngữ Anh cả về 4 khía cạnh: Nghe – Nói – Đọc – Viết. Hệ thống bài kiểm tra WIDA được triển khai hàng năm, kết quả được sử dụng để lên kế hoạch hướng dẫn và hỗ trợ năng lực ngôn ngữ của học sinh.

IOWA TEST là bài kiểm tra tiêu chuẩn để đo lường mức độ tiến bộ và định vị sức học của học sinh ở những độ tuổi khác nhau, nhằm tham chiếu kết quả của học sinh các quốc gia sử dụng ngôn ngữ Tiếng Anh là ngôn ngữ thứ 2 với kết quả mẫu của các học sinh độ tuổi tương đương tại Hoa Kỳ.

IOWA TEST được thiết kế bởi trường Giáo dục thuộc Đại học bang IOWA (Hoa Kỳ), đánh giá học sinh dựa trên nhiều mảng kỹ năng khác nhau như từ vựng; kỹ năng đọc hiểu; phân tích từ vựng; nghe; ngôn ngữ; toán học; khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Kết quả đánh giá chuẩn hóa của IOWA TEST được công nhận toàn cầu.

Ba mẹ muốn nhận thêm thông tin

Đặt lịch tham quan trường & tham gia hội thảo tuyển sinh