GIS Talk Hải Phòng số 1

GIS Talk kỳ này là cuộc thảo luận hết sức thú vị giữa Mr Gavin với hai bạn học sinh tiêu biểu của Gateway Hải Phòng là Wu Tuấn Đạt và Minh Thư. Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ, ý kiến, quan điểm cá nhân của các bạn về Bản Thu Vàng Voyager (The Voyager Golden) – Bức tâm thư nhân loại gửi đến vũ trụ.

Từ khóa: ,

Ba mẹ muốn nhận thêm thông tin

Đặt lịch tham quan trường & tham gia hội thảo tuyển sinh