Giáo dục khai phóng

Tư tưởng giáo dục khai phóng là nền tảng cơ bản cho việc triển khai và phát triển các chương trình học tập cũng như các hoạt động thực tiễn của học sinh tại trường.

Tinh thần Giáo dục Khai phóng hướng đến vun đắp và phát triển các giá trị nền tảng căn bản và sâu sắc của con người. Học sinh sẽ được cung cấp nền tảng kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, đồng thời các em được vận dụng trí tuệ của mình một cách độc lập để tự chuyển hóa, hình thành nên kiến giải của riêng mình về các giá trị, đạo đức với bản thân cũng như cộng đồng.

Các phương pháp giáo dục hiện đại như “Học tập qua Dự án”, “Học tập qua Vấn đề” được áp dụng để học sinh học tập thông qua làm việc (Learning by doing). Với phương pháp này, học sinh luôn là trung tâm của việc giảng dạy. Các em được tự tìm đến kiến thức thông qua cách tổ chức các hoạt động học, thao tác học. Từ đó, học sinh được trang bị năng lực TỰ HỌC – TỰ GIÁO DỤC – TỰ LÀM RA CHÍNH MÌNH.

Mặt khác, để xây dựng được tình yêu học tập suốt đời, học sinh GATEWAY được tạo lập, duy trì thói quen đọc sách, tìm kiếm thông tin độc lập và đánh giá thông tin đa chiều. Hệ thống tài nguyên, học liệu được tuyển chọn kỹ lưỡng từ Việt Nam và Hoa Kỳ, vừa gần gũi với văn hóa và lối sống của người Việt Nam, vừa năng động và đa dạng với nhiều nền văn hóa khác trên thế giới.

Đặt lịch thăm quan trường

Hotline: 024.6260.4666