Gateway công bố Đội ngũ cố vấn Quốc tế, đẩy mạnh lộ trình kiểm định CIS

Nhằm đạt được những tiêu chuẩn cao nhất của giáo dục quốc tế và không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo học sinh, Gateway đã mời Đội ngũ cố vấn Quốc tế là những chuyên gia giàu năng lực chuyên môn và kinh nghiệm trong việc hỗ trợ các trường đạt được tiêu chí kiểm định quốc tế.

Theo đó, Đội ngũ cố vấn quốc tế sẽ trực tiếp tư vấn Gateway triển khai dự án “Phát triển chuyên môn” trên 5 lĩnh vực cốt lõi:

  1. Tư vấn thiết kế Chương trình học theo chuẩn quốc tế.
  2. Đào tạo phát triển chuyên môn cho Giáo viên và đội ngũ lãnh đạo.
  3. Phát triển chương trình giảng dạy, xây dựng các tiêu chuẩn đánh giá đo lường chính xác kết quả học tập của học sinh.
  4. Giám sát và đánh giá hiệu quả giảng dạy qua các buổi dự giờ, các cuộc họp chuyên môn, các sản phẩm và hiệu quả học tập của học sinh.
  5. Xây dựng môi trường và văn hóa trong các lớp học thúc đẩy sự giao tiếp, phối hợp, sáng tạo và tư duy phản biện.

Với sự tư vấn của đội ngũ chuyên gia quốc tế, Gateway kỳ vọng đáp ứng được 8 bộ tiêu chuẩn khắt khe của CIS để từ đó xây dựng một ngôi trường hiệu quả trong việc:

  • Hiện thực hóa mục tiêu và định hướng đã đề ra
  • Tạo môi trường học tập hiệu quả cho học sinh;
  • Đảm bảo và cải thiện sức khỏe thể chất, tinh thần của học sinh;
  • Phát triển tư duy công dân toàn cầu.

Tiến sĩ David Wells – giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng trường học Gateway: Trong 5 năm gần đây, ông đã tư vấn cho 60 trường học tại 27 quốc gia, là chuyên gia tư vấn được CIS phê duyệt và ủy quyền cung cấp dịch vụ hoạch định chiến lược và đào tạo khả năng lãnh đạo cho các trường thành viên của CIS, sẽ dẫn dắt và lãnh đạo việc phát triển chiến lược theo đúng lộ trình Gateway đã đưa ra.
Tiến sĩ Ms. Karen Bailey với 32 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục, giữ vai trò tư vấn và xây dựng hệ thống giám sát, đánh giá chất lượng học tập của học sinh, cho phép tất cả học sinh cùng có cơ hội tiếp cận với chương trình đào tạo và thành công trong học tập.
Mr. Kjell Fenn, Hiệu trưởng Học viện New Covenant, Mansfield, một nhà lãnh đạo giáo dục với rất nhiều kinh nghiệm về phát triển các kỹ năng cũng như xây dựng chương trình giảng dạy sáng tạo, giữ vai trò giám sát, đánh giá, đo lường chất lượng giảng dạy của đội ngũ giáo viên, mang đến cho học sinh những giờ học thú vị, nuôi dưỡng niềm yêu thích học tập suốt đời.
Ms. Janet Anna Hale, Thạc sỹ Giáo dục với gần 40 năm kinh nghiệm sẽ thiết kế và vẽ bản đồ chương trình giảng dạy, mở ra cơ hội tiếp cận, tham gia tích cực và thử thách, qua đó phục vụ nhu cầu phát triển trí tuệ, thể chất, xã hội và cảm xúc của tất cả học sinh Gateway.
Mr. Donetrus Hill với 13 năm kinh nghiệm làm hiệu trưởng ở các trường quốc tế trên thế giới sẽ tư vấn về học tập và cuộc sống học đường, mang lại cho học sinh Gateway một môi trường học tập cởi mở, công bằng, tin cậy và tôn trọng lẫn nhau, từ đó bồi dưỡng sự chủ động trong học tập, lòng nhân ái, năng lực chăm sóc, bảo vệ môi trường và phẩm chất lãnh đạo của các em.

Mr. Toby.A. Travis, Tiến sĩ Giáo dục, một chuyên gia tư vấn cấp cao của tập đoàn Global từ 2016 đến nay sẽ chịu trách nhiệm tuyển dụng, đào tạo đội ngũ giáo viên, để nâng cao chất lượng giảng dạy trong học tập.

Từ khóa: , , , , , ,

Ba mẹ muốn nhận thêm thông tin

Đặt lịch tham quan trường & tham gia hội thảo tuyển sinh