GIS HN: Học sinh tiêu biểu tháng 2/2019

Nguyễn Hà Anh

Hà Anh là học sinh có nhiều cố gắng trong học tập và nề nếp. Bạn tích cực, chủ động tham gia các hoạt động trong giờ học và hỗ trợ các bạn khác trong lớp cùng tiến bộ.

Hoàng Minh Châu

Minh Chau always tries her best. She is kind to her friends and is respectful of her teachers. She has been consistant through out the year.

Lê Linh Đan

Linh Đan đã thể hiện sự cố gắng của mình để tiến bộ hơn cả về học tập và nền nếp. Bạn ngày càng tự tin hơn khi phát biểu trước tập thể và luôn hoàn thành các nhiệm vụ được giao một cách tốt nhất. Bạn có tinh thần giúp đỡ bạn bè, lễ phép với thầy cô và quan tâm đến mọi người.

Nguyễn Thiên Long

Thien Long has shown great improvement since the start of the year. He is a role models to each student in Kuala Lumpur. He always tries his best and has a great attitude in class.

Phan Tú Quỳnh

Tú Quỳnh luôn cố gắng hết mình để hoàn thành nhiệm vụ được giao một cách tốt nhất. Bạn tôn trọng, lễ phép với thầy cô, hòa đồng, vui vẻ và sẵn sàng giúp đỡ bạn bè. Bạn đã mạnh dạn và tự tin hơn khi thể hiện bản thân. Sự nỗ lực của Tú Quỳnh là một tấm gương để các bạn khác noi theo.

Lee Chan Hyeok

Sam is an amazing student. He follows classroom and school rules, and exhibits character traits of an excellent Gateway Student. He displays self-control, respect, kindness, courage, and perseverance. He also does his best in all his classes, ready to learn, participating, and finishing his work in a timely manner.

Nguyễn Hà Phương Linh

Nguyễn Hà Phương Linh chăm ngoan, tích cực
chủ động trong học tập. Bạn tích cực giúp đỡ
các bạn khác.

Bùi Ngọc Như Ý

Nhu Y is an example student for classmates. She follows classroom and school rules and treats peers and teachers with respect.

Hồ Hoàng Minh Sương

Minh Sương luôn tuân thủ tốt các quy định của
trường, lớp. Con hòa đồng và ứng xử tốt với bạn
bè. Trong kỳ học này, Minh Sương đã có nhiều
sự tiến bộ trong học tập.

Park Han Gyeol

Han Gyeol shows great responsibility in the classroom. He always does his best academically and strives to be a good friend. He is a good leader in our class and a good example to his classmates.

Đậu Thị Ngân Khánh

Ngân Khánh luôn thực hiện tốt nội quy của trường, lớp và vui vẻ, hòa đồng với bạn bè. Bạn ngày càng tự tin hơn trong các hoạt động và luôn cố gắng để hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao.

Nguyễn Mai Nhã Linh

Nhã Linh đã tiến bộ rất nhiều trong học tập và nề nếp. Con đã chủ động làm bài tập về nhà đầy đủ và luôn giao lại cho thầy cô sớm hơn quy định. Con vui vẻ, hòa đồng với các bạn, được các bạn tin tưởng và yêu mến.

Baek Ga Eun

Ga Eun đã có tiến bộ trong tháng vừa qua. Bạn luôn vui vẻ, hòa đồng với các bạn. Ga Eun chấp hành tốt các nội quy của trường, lớp và luôn thể hiện được tinh thần, trách nhiệm với các nhiệm vụ được giao. Bạn xứng đáng là tấm gương cho các bạn khác noi theo.

Đỗ Hương Liên

Huong Lien is a helper and enjoys doing things for others or for her teachers even without being asked to do so! She listens, pays attention, is honest, and does her best in her coursework. Her attitude is positive and willing, and she is flexible to work with all different classmates.

Nguyễn Minh Đức

Minh Đức có nhiều tiến bộ trong học tập cũng như rèn luyện nền nếp. Bạn chủ động hoàn thành các nhiệm vụ một cách đúng hạn, tích cực tham gia các hoạt động học tập trên lớp. Minh Đức hòa đồng, đoàn kết với bạn bè, biết lắng nghe những góp ý của giáo viên để hoàn thiện bản thân.

Nguyễn Bảo Anh

Bao Anh has a kind and giving nature. She is smart and confident. She does well academically and is always eager to help others. She has done well this month!

Trương Gia Bách

Gia Bách là học sinh có tinh thần trách nhiệm cao. Bạn luôn chủ động hoàn thành các nhiệm vụ học tập và thực hiện tốt các quy định của trường, lớp. Gia Bách hòa đồng, hợp tác với bạn bè, luôn lắng nghe sự góp ý của thầy cô và tìm cách khắc phục cũng như cố gắng phấn đấu để đạt được sự tiến bộ.Gia Bách là học sinh có tinh thần trách nhiệm cao. Bạn luôn chủ động hoàn thành các nhiệm vụ học tập và thực hiện tốt các quy định của trường, lớp. Gia Bách hòa đồng, hợp tác với bạn bè, luôn lắng nghe sự góp ý của thầy cô và tìm cách khắc phục cũng như cố gắng phấn đấu để đạt được sự tiến bộ.
Gia Bách là học sinh có tinh thần trách nhiệm cao. Bạn luôn chủ động hoàn thành các nhiệm vụ học tập và thực hiện tốt các quy định của trường, lớp. Gia Bách hòa đồng, hợp tác với bạn bè, luôn lắng nghe sự góp ý của thầy cô và tìm cách khắc phục cũng như cố gắng phấn đấu để đạt được sự tiến bộ.

Levi Nam Swaans

Levi has shown an immense improvement and consistency this month. He has shown attentiveness in the class. He follows classroom rules, and he helps his peers during activities. He has done a great job this month!

Phùng Gia Huy

Gia Huy tích cực hoàn thành các nhiệm vụ được giao, nhiều bài tập đạt chất lượng tốt. Đồng thời, bạn đã cải thiện đáng kể khả năng kiểm soát hành vi tiêu cực, chủ động tham gia các hoạt động chung của lớp.

Nguyễn Ngọc Lam Phương

Lam Phương là học sinh có tinh thần trách nhiệm cao, con luôn tuân thủ tốt các nội quy của trường và luôn chủ động hoàn thành các nhiệm vụ học tập. Con cũng luôn tôn trọng thầy cô, hòa nhã và cởi mở với bạn bè.

Đặng Anh Phương

Anh Phuong consistently demonstrates excellent work habits, respect for rules, and commitment to her education. She is a model for her peers on “getting it done”.

Tran Quang Anh

He is a joy to have in class. He is polite to adults at school. He has also improved in his effort in classwork and homework. I'm proud that he has gotten more organized. He completes more assignments than he did in the past.

Trần Bảo Trâm

- Bảo Trâm đã nỗ lực rất nhiều trong tháng 2. Con luôn lễ phép với thầy cô giáo, hòa nhã với bạn bè.
- Con chủ động hoàn thành tốt các nhiệm vụ học tập với tinh thần trách nhiệm cao.
- Con tích cực tham gia các hoạt động học tập trên lớp, biết lắng nghe những góp ý của giáo viên để hoàn thiện bản thân.

Nguyễn Giang Sơn

Giang Sơn có ý thức tốt trong việc thực hiện nội quy trường lớp và tích cực trong các hoạt động học tập. Bạn tôn trọng thầy cô, bạn bè và luôn sẵn sàng, nhiệt tình giúp đỡ mọi người.

Trần Đàm Quân

Dam Quan has grown a lot in terms of being responsible in class and with his study habits. He has been a responsible student with any jobs that are given to him. Also, he has been improving a lot with his studies by completing all his homework, studying very hard on their exam, being active in class, and trying his best in class. These makes me proud of him!

Dương Bảo Ngọc

Bảo Ngọc đã có nhiều tiến bộ trong ý thức học tập và nề nếp. Con biết lắng nghe và tiếp thu ý kiến từ các thầy cô. Con thật sự đã cố gắng nhiều!

OUR STORIES

#
Mrs. Lai Thi Hai Ly Mother of student: Nhu Hoang Thuc Quyen

Bella has insight talent, profound, not very brave, at first a little reserved and shy, but Bella has learned to express her inner world very well now. She is extremely confident, when meeting strangers she can chat, make friends to express her opinions, points of views.
I have made the right decision when sending my child to Gateway because Bella's English ability is very standard, she talks, listens and communicates in a natural way with foreigners, she even liked to speak English more than Vietnamese.

#
Mr. Nguyen Chien Thang Father of student: Nguyen Thanh Mai

The principal as well as the teachers of the school are very close to students. The evidence is that many times I see him welcoming students from the school gate, he shakes hand and hugs, sometimes they run to hug their teachers as friends for a long time no see, no distance or shy feelings in communication.
Teachers are the same like their friends and they feel the learning environment in which they’re really cared

#
Mrs. Tran Thi Thu Huong Mother of student: Nguyen Bao Chau

I send my child to Gateway because I want her to study in the international environment, as a stepping stone to study abroad, she will not be like a fish out of water and quickly adapt. I am quite satisfied with the subjects of the school, especially Literature - Vietnamese. When learning literature, children have chance to be expose to the project, writing essays and grouping together to study and make their own presentations. Besides, they also go for the picnic with outdoor activities, from the real activities they will better understand the content of the lessons in class and memorize so long. With self-learning, self-doing they will gradually absorb knowledge in a natural way. That is very different from other schools in which teachers read, students write and learn by heart at home, often children do not feel the work and can’t remember for long time

#
Mrs. Phi Thi Thu Huong Mother of students: To Hien Thanh & To NhAt Sas

The first time attended the workshop "Self-study" of grade 4 students, I feel really surprised and excited with the presentation for the products of students.
It’s just the report on literature but including a variety of presentations, scripts and arrangement, students even write their own poems and stories. They confidently present their and friends’ points of views by questioning very naturally, straightforward, even focuses in many aspects. The best part is probably the acting, because it requires teamwork, working together more, self-writing, rehearsing and preparing instruments