LIBERAL EDUCATION

Dựa trên tinh thần Giáo dục hiện đại với triết lí “Lấy học sinh làm trung tâm”, Gateway hướng đến vun đắp và phát triển các giá trị nền tảng căn bản và sâu sắc của con người. Các phương pháp giáo dục hiện đại như “Học tập qua dự án”, “Học tập qua vấn đề” giúp học sinh chiếm lĩnh và ứng dụng kiến thức vào đời sống thực tế. Chương trình học được kết hợp hài hoà, vừa gần gũi với văn hoá và lối sống của Việt Nam, vừa năng động và đa dạng với nhiều nền văn hoá khác trên thế giới.

Trong vai trò đồng kiến tạo, nhà trường và gia đình giúp các em vận dụng trí tuệ của mình một cách độc lập để tự chuyển hoá, hình thành nên kiến giải của riêng mình về các giá trị, đạo đức đối với bản thân cũng như cộng đồng.

Register to visit the school

Hotline: 024.6260.4666