More Tối ưu thể chất với chương trình thể chất Jacpa độc quyền

Tối ưu thể chất với chương trình thể chất Jacpa độc quyền

Chương trình giáo dục thể chất JACPA là chương trình được nghiên cứu và phát triển với hơn 45 năm kinh nghiệm của Công ty Thể chất JACPA Nhật Bản. Tính tới thời điểm hiện tại , JACPA đã thực...

More Phát triển thể chất toàn diện với chương trình bơi AQua -Tots

Phát triển thể chất toàn diện với chương trình bơi AQua -Tots

Chương trình bơi Aqua-Tots tại Gateway sử dụng bản quyền chương trình bơi lội toàn diện của Mỹ, đảm bảo mọi học sinh được đào tạo và tiến bộ nhanh nhất trong môi trường thân thiện với phương pháp dạy...

More Art Development

Art Development

Along with the development of academic program, Art development program is also a strategic focus in the kindergarten education program that GATEWAY is striving for. The art program at GATEWAY with the performing ways such as drama, choral singing, playing...

More Liberal Education

Liberal Education

Liberal Education, foundation for students in the 4.0 era IF YOU WANT YOUR CHILDREN TO SELF-STUDY IN THE EVENING, DON’T FORCE THEM, JUT FOLLOW 3 FOLLOWING STEPS Tinh thần Giáo dục Khai phóng hướng đến vun đắp và phát triển...

Register to visit the school

Hotline: 024.6260.4666