Chương trình học bằng tiếng Việt

Xem thêm Tổng quan về chương trình học bằng Tiếng Việt

Tổng quan về chương trình học bằng Tiếng Việt

Chương trình học tại Gateway bao gồm chương trình học bằng Tiếng Anh và chương trình học bằng Tiếng Việt. Mặc dù là trường Quốc tế song Gateway hiểu rằng, ngôn ngữ mẹ đẻ là nền tảng quan trọng để...

Xem thêm Chương trình phát triển cá nhân giúp học sinh khai phá tiềm năng

Chương trình phát triển cá nhân giúp học sinh khai phá tiềm năng

Với mục tiêu đào tạo và phát triển học sinh toàn diện và định hướng khai phá tiềm năng trong mỗi đứa trẻ, Gateway tập trung phát triển chương trình cá nhân PDP, tạo điều kiện cho học sinh có...

Xem thêm Phát triển Nghệ thuật

Phát triển Nghệ thuật

Cùng với sự phát triển của chương trình học thuật, chương trình phát triển Nghệ thuật cũng là trọng tâm chiến lược trong chương trình giáo dục mà GATEWAY đang nỗ lực hướng tới. Chương trình nghệ thuật tại GATEWAY...

Xem thêm Chương trình Phát triển Cá nhân PDP

Chương trình Phát triển Cá nhân PDP

Sự thành công của mỗi đứa trẻ, trong đó có lĩnh vực giáo dục là thành quả lớn nhất trong hành trình giáo dục con của ba mẹ. Thấu hiểu điều này, Trường Phổ thông liên cấp Quốc tế Gateway...

Đặt lịch thăm quan trường

Hotline: 024.6260.4666