Chương trình học bằng tiếng Anh

Xem thêm Tổng quan về chương trình học bằng Tiếng Anh

Tổng quan về chương trình học bằng Tiếng Anh

Chương trình tiếng Anh tại Gateway bao gồm các môn học tiếng Anh chuyên sâu English as Second language, English Language Arts và các môn học được giảng dạy bằng song ngữ Anh – Việt, giúp học sinh phá triển tiếng...

Xem thêm Giáo dục Steam

Giáo dục Steam

Sự tương tác đa chiều giữa các môn học STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Toán học) cùng với tinh thần nghệ thuật (Art) giúp học sinh tham gia vào quá trình học tập chủ động, cộng tác và...

Xem thêm Giáo dục khai phóng

Giáo dục khai phóng

Tư tưởng giáo dục khai phóng là nền tảng cơ bản cho việc triển khai và phát triển các chương trình học tập cũng như các hoạt động thực tiễn của học sinh tại trường. Giáo dục khai phóng, nền...

Đặt lịch thăm quan trường

Hotline: 024.6260.4666