Chương trình giáo dục thể chất

Xem thêm Tổng quan về chương trình giáo dục Thể chất

Tổng quan về chương trình giáo dục Thể chất

Cùng với sứ mệnh về học thuật, chương trình giáo dục thể chất được coi là trọng tâm chiến lược giáo dục của nhà trường. Gateway khuyến khích tất cả học sinh tham gia vào hoạt động thể thao tại...

Xem thêm Phát triển thể chất toàn diện với chương trình bơi Aqua -Tots

Phát triển thể chất toàn diện với chương trình bơi Aqua -Tots

Cùng với sứ mệnh về Học thuật thì giáo dục thể chất được coi là trọng tâm chiến lược của trường Gateway. Trong đó, chương trình bơi Aqua-Tots là một trong những điểm nhấn đặc biệt, được triển khai bởi...

Ba mẹ muốn nhận thêm thông tin

Đặt lịch tham quan trường & tham gia hội thảo tuyển sinh