Chương trình giáo dục tại Gateway

Dựa trên tinh thần Giáo dục hiện đại, Gateway hướng đến vun đắp và phát triển các giá trị nền tảng căn bản và sâu sắc của con người. Các phương pháp giáo dục hiện đại như học tập qua dự án, học tập qua vấn đề giúp Học sinh chiếm lĩnh và ứng dụng kiến thức vào đời sống thực tế.

Cấu trúc chương trình học Gateway cung cấp tư duy cho Học sinh xoay quanh 3 miền ý thức (tương ứng với 3 đối tượng nhận thức) tạo nên một con người hoàn chỉnh: Lý trí – CHÂN (Đối tượng Khoa học), Ý chí – THIỆN (Đối tượng Lối sống) và Nội tâm – MỸ (Đối tượng Nghệ thuật).

Ba mẹ muốn nhận thêm thông tin

Đặt lịch tham quan trường & tham gia hội thảo tuyển sinh