Chương trình học

Xem thêm Tổng quan về chương trình giáo dục Thể chất

Tổng quan về chương trình giáo dục Thể chất

Cùng với sứ mệnh về học thuật, chương trình giáo dục thể chất được coi là trọng tâm chiến lược giáo dục của nhà trường. Gateway khuyến khích tất cả học sinh tham gia vào hoạt động thể thao tại...

Xem thêm Tổng quan về chương trình học bằng Tiếng Việt

Tổng quan về chương trình học bằng Tiếng Việt

Chương trình học tại Gateway bao gồm chương trình học bằng Tiếng Anh và chương trình học bằng Tiếng Việt. Gateway hiểu rằng, ngôn ngữ mẹ đẻ là nền tảng quan trọng để phát triển và làm chủ các tri...

Xem thêm Chương trình Ngôn ngữ

Chương trình Ngôn ngữ

Trường Tiểu học và THCS Gateway là một trong số ít trường tại Việt Nam sử dụng 3 ngôn ngữ trong việc giảng dạy: Tiếng Việt, Tiếng Anh & Tiếng Nhật. Vì sao học sinh trường Gateway tư duy tiếng...

Xem thêm Phát triển Nghệ thuật

Phát triển Nghệ thuật

Cùng với sự phát triển của chương trình học thuật, chương trình phát triển Nghệ thuật cũng là trọng tâm chiến lược trong chương trình giáo dục mà GATEWAY đang nỗ lực hướng tới. Chương trình nghệ thuật tại GATEWAY...

Xem thêm Lộ trình đào tạo tại Gateway

Lộ trình đào tạo tại Gateway

Lộ trình đào tạo là một trong những yếu tố quan trọng mà ba mẹ cần lưu tâm và tìm hiểu trong quá trình chọn trường cho con. Với mong muốn tạo dựng nên một thế hệ công dân toàn...