Tuyển Dụng Hiệu Phó Nề Nếp Kỷ Luật tại Hải Phòng

Mô tả công việc

 • Kết hợp với quản lý bộ phận Giáo viên nước ngoài để lập kế hoạch giáo dục hành vi, tính cách  hàng tháng
 • Chỉ đạo và quản lý về công tác giáo dục đạo đức, nề nếp, phong trào thi đua trong học sinh
 • Tư vấn, giáo dục tâm lý, đạo đức cho học sinh.
 • Gặp gỡ, trao đổi với Chuyên môn học sinh về các hành vi, tâm lý của học sinh và bàn biện pháp kết hợp giáo dục
 • Xây dựng, hướng dẫn Giáo viên chủ nhiệm thực hiện các chuyên đề giáo dục tâm lý, lối sống cho học sinh
 • Chủ trì hội đồng kỷ luật học sinh khi được sự ủy quyền của Ban điều hành
 • Xử lý các thắc mắc, khiếu nại, đề xuất của phụ huynh học sinh.
 • Theo dõi nề nếp ăn, ngủ/nghỉ trưa của các lớp
 • Phụ trách công tác thi đua, khen thưởng học sinh
 • Phụ trách công tác chủ nhiệm
 • Theo dõi, kiểm tra nề nếp ra vào lớp và công tác giám sát học sinh của giáo viên
 • Xử lý các văn bản đi, đến và đôn đốc việc thực hiện văn bản theo chỉ đạo
 • Thực hiện một số công việc khác do Ban điều hành phân công

Yêu cầu công việc

 • 35 tuối trở lên, sức khỏe tốt, tác phong nhanh nhẹn
 • Cử nhân sư phạm trở lên
 • Tiếng Anh nói-viết tốt
 • Tin học văn phòng cơ bản
 • Giao tiếp, giải quyết vấn đề, xây dựng mối quan hệ tốt
 • Ít nhất 5 năm làm việc ở trường phổ thông
 • Có hiểu biết và kiến thức về tâm lý trẻ em
 • Nắm bắt tâm lý tốt
 • Có kinh nghiệm làm Giáo viên chủ nhiệm hoặc đã từng làm chức vụ này

 

Xem thêm các nội dung:, ,

Đăng ký thăm quan trường

Hotline: 024.6260.4666