Chương trình học thuật

Chương trình Phát triển Cá nhân PDP

Chương trình Phát triển Cá nhân PDP (Personal Development Program) bao gồm các hoạt động bổ trợ, hướng tới mục đích giáo dục chung của nhà trường.

PDP là sự tổng hoà các yếu tố cần thiết để học sinh có thể phát triển toàn diện, có năng lực học tập và làm việc toàn cầu, dựa trên nền nếp, tinh thần đồng đội và cả sự ưu tú cá nhân. Học trò và giáo viên cùng đồng hành để xây dựng lộ trình phát triển bản thân và cụ thể hoá kế hoạch đó qua từng học kỳ.

Trong khuôn khổ chương trình PDP, các hoạt động nghệ thuật, văn hoá, CLB sở thích, giao lưu, trải nghiệm, trách nhiệm xã hội, tham vấn học đường… được thiết kế có tính hệ thống, xuyên suốt các cấp học, đa văn hoá và đa hình thái, dựa trên nguyên lý 5 vòng tròn đồng tâm của Giáo dục Nhật Bản và 12 giá trị sống của UNESCO.

Bên cạnh các hoạt động khám phá về văn hoá Việt Nam và văn hoá thế giới, học sinh cũng được hình thành các kỹ năng để thấu thiểu bản thân mình và những người xung quanh. Các em học sinh lớp trên trở thành người dìu dắt các em học sinh lớp dưới, tạo dựng môi trường học tập  đầm ấm, thân ái.

Đăng ký thăm quan trường

Hotline: 024.6260.4666