Chương trình học

Tinh thần Giáo dục khai phóng hướng đến vun đắp và phát triển các giá trị sâu sắc nhất, quan trọng nhất, nền tảng nhất và tinh hoa nhất của con người.

Giáo viên không chỉ đóng vai trò duy nhất là nhà giáo dục, học sinh không chỉ đóng vai trò duy nhất là người được giáo dục; mà giáo viên và học sinh cộng tác để cùng đạt được mục tiêu giáo dục.

Chương trình tổng thể được thiết kế để cung cấp cho học sinh nền tảng kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, đồng thời giúp các em vận dụng trí tuệ của mình một cách độc lập để tự chuyển hoá, hình thành nên kiến giải của riêng mình về các giá trị, đạo đức đối với bản thân cũng như cộng đồng. 

Các phương pháp giáo dục hiện đại như “Học tập qua Dự án”, “Học tập qua Vấn đề” được áp dụng để học sinh học tập thông qua làm việc (Learning by doing). Để trở thành những người học tập suốt đời, học sinh GATEWAY được tạo lập, duy trì thói quen đọc sách, tìm kiếm thông tin độc lập và đánh giá thông tin đa chiều. Hệ thống tài nguyên, học liệu được tuyển chọn kỹ lưỡng từ Việt Nam và Hoa Kỳ, vừa gần gũi với văn hóa và lối sống của Việt Nam, vừa năng động và đa dạng với nhiều nền văn hóa khác trên thế giới.

Thực tế từ hàng trăm năm trước, nếu không có những người làm cha mẹ có tư duy rộng mở, khai phóng thì nhân loại thế giới đã không có những Thomas Edison, Charles Darwin, Issac Newton, Albert Einstein, Mozart, Beethoven, Michelangelo… Hay ngày nay chúng ta cũng sẽ không có Jacob Barnet 9 tuổi đã trở thành thần đồng vật lý, 10 tuổi đã vào đại học… Bởi họ từng có tuổi thơ bị cho là trẻ tự kỷ, rối loạn tâm thần, không có khả năng học tập…

Để trở thành những người học tập suốt đời, học sinh GATEWAY được tạo lập, duy trì thói quen đọc sách, tìm kiếm thông tin độc lập và đánh giá thông tin đa chiều. Hệ thống tài nguyên, học liệu được tuyển chọn kỹ lưỡng từ Việt Nam và Hoa Kỳ, vừa gần gũi với văn hoá và lối sống của Việt Nam, vừa năng động và đa dạng với nhiều nền văn hoá khác trên thế giới.

Các môn học như: Liên môn STEM, Lối sống, Văn – Tiếng Việt hiện đại, Toán học hiện đại, Khoa học… giúp học sinh hình thành tư duy phản biện, tư duy sáng tạo về các kiến thức đang học thay vì cố gắng ghi nhớ và nhắc lại, từ đó nắm vững kiến thức của từng môn học.

Đăng ký thăm quan trường

Hotline: 024.6260.4666