Tuyển dụng Gateway Hải Phòng

Xem thêm Tuyển Dụng Hiệu Phó tại Hải Phòng

Tuyển Dụng Hiệu Phó tại Hải Phòng

Mô tả công việc Hỗ trợ, phối hợp với Hiệu trưởng trong các công tác quản lý chuyên môn, hoạch định chiến lược phát triển Nhà trường – Chỉ đạo, giám sát và thúc đẩy hoạt động, công việc của...

Xem thêm Tuyển dụng Giáo Viên Môn Toán – Khoa Học

Tuyển dụng Giáo Viên Môn Toán – Khoa Học

Công Ty CP Giáo Dục Quốc Tế Edufit gồm hai hệ thống trường mầm non Sakura Montessori và hệ liên cấp Gateway International School, hiện tại đang cần tuyển các vị trí Giáo viên Toán và Giáo Viên Khoa Học...

Xem thêm Tuyển dụng Giáo Viên Môn Văn – Tiếng Việt

Tuyển dụng Giáo Viên Môn Văn – Tiếng Việt

Công Ty CP Giáo Dục Quốc Tế Edufit gồm hai hệ thống trường mầm non Sakura Montessori và hệ liên cấp Gateway International School, hiện tại đang cần tuyển các vị trí Giáo viên Văn-Tiếng Việt, Lịch Sử và Địa...

Đặt lịch thăm quan trường

Hotline: 024.6260.4666